Başkandan Mesaj

Yeni Teknik Yapı İş Makinaları Kiralama Hizmeti, genç bir kuruluşun dinamizmini, tecrübeli insan kaynağı, yüksek teknoloji ve modern yönetim sistemleri ile buluşturarak önemli başarılara ve bugünkü rekabet gücüne ulaşmıştır.

Yeni Teknik Yapı İş Makinaları Kiralama Hizmeti, bugünün rekabet ortamında, hizmetin oluşturulması ve sunulması sürecinin kurumsal bir yapı ile desteklendiği şirketlerin, müşteriler tarafından uzun vadeli güvenilir bir iş ortağı olarak kabul ve tercih edildiği yaklaşımını benimsemekte ve kaynaklarını bu anlayışa uygun olarak yönetmektedir.

Bu nedenle, Yeni Teknik Yapı İş Makinaları Kiralama Hizmeti'nde, kurumsal boyutta düzenlemeler gerçekleştirilerek; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, inşa ve teslim sonrası hizmetlere kadar geniş bir perspektif ve bütünlük içerisinde oluşturulmaktadır.

Yeni Teknik Yapı İş Makinaları Kiralama Hizmeti'nin, yüksek kalite seviyesinde hizmet talep eden ulusal ve uluslararası ortaklı kurum ve kuruluşların işlerini başarı ile yerine getirmesi bu anlayış ile hizmet verildiğinin en büyük kanıtıdır.

Yeni Teknik Yapı İş Makinaları Kiralama Hizmeti, taahhüt ettiği işleri, istenilen süre ve kalitede tamamlayıp teslim etmiş olmanın kıvancını taşımakta olup, seçkin teknik kadroları, gelişmiş makine parkı ve sürekli gelişimi hedefleyen yapısı ile üstleneceği yeni projelerde de bu başarıyı arttırarak sürdürme azim ve kararlılığındadır.

YTY, müşteri memnuniyetini şirket geleceğinin güvencesi olarak benimsemekte ve tüm kaynaklarını güvenilir ve tercih edilir bir şirket olmaya odaklamaktadır. Bu doğrultuda, sürekli iyileşme anlayışımızla iş süreçlerimizi, insan kaynaklarımızı, tedarikçi ve alt yüklenicilerimizi geliştirerek en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak, hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. İş süreçlerimiz ve kurumsal anlayışımız çerçevesinde, rekabet ortamı koşulları içinde sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için çalışmak Entegre Yönetim Sistemi politikamızın gereğidir. Bunun için yasal gereklilikleri ve müşterilerimizin isteklerini karşılayan Entegre Yönetim Sistemini kurup sürekli iyileştirerek işleteceğiz.

Dr. M. Nezih ERDEM

YUKARI