Şirket Politikası

Yeni Teknik Yapı İş Makinaları Kiralama Hizmeti, müşteri memnuniyetini şirket geleceğinin güvencesi olarak benimsemekte ve tüm kaynaklarını güvenilir ve tercih edilir bir şirket olmaya odaklamaktadır. Bu doğrultuda, sürekli iyileşme anlayışımızla iş süreçlerimizi, insan kaynaklarımızı, tedarikçi ve alt yüklenicilerimizi geliştirerek en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak, hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. İş süreçlerimiz ve kurumsal anlayışımız çerçevesinde, rekabet ortamı koşulları içinde sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için çalışmak Entegre Yönetim Sistemi Politikamızın gereğidir. Bunun için yasal gereklilikleri ve müşterilerimizin isteklerini karşılayan entegre yönetim sistemini kurup sürekli iyileştirerek işleteceğiz. Yeni Teknik Yapı İş Makinaları Kiralama Hizmeti olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken; bizim için çalışan herkesin güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalıştırılması ve çevrenin korunması ilkesi ile;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre ve hizmetlerimizle ilgili yasal düzenlemelere, müşteri şartlarına ve yönetim sistemi standartlarının gereklerine uyma,

 • Kazalara neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engelleme, iş sağlığı ve güvenliği tehlikesi oluşturmayan süreç ve iş ekipmanlarını seçerek tehlike yaratmama veya etkileri en aza indirecek kontrol sistemlerini kurup işletme,

 • Enerji ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanma,

 • Küresel sorumluluk bilinci en az kirlilik yaratan, süreç ve iş ekipmanlarını seçerek kirliliği oluşmadan önleme, inşaatlarımızda mümkün olduğu ölçüde çevre dostu malzemeleri kullanma ve faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan etkileri kontrol edecek sistemleri kurup işletme,

 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkları kontrol altına almak, azaltmak, kaynağında ayrıştırma ve uygun şekilde bertaraf etme,

 • Çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi ve tüm paydaşlarımızı bu prensipler doğrultusunda eğitme ve onları entegre yönetim sistemi yöntem ve ilkelerine uyma konusunda teşvik etme,

 • İlgili taraflardan gelebilecek şikâyet ve talepleri değerlendirerek gereken önlemleri alma,

 • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek acil durumların önlenmesi için gereken kontrolleri sağlama ve olası acil durumları yönetmek ve etkilerini en aza indirmek için hazırlıklı olma, gereğinde yakın komşuları ve toplumu bilgilendirme,

 • Gelişmekte olan teknolojileri yakından takip edip bilgilenme,

  Konularında çalışanlarımız ve tedarikçimizden müşterimize kadar tüm paydaşlarımızla Yeni Teknik Yapı İş Makinaları Kiralama Hizmeti ailesi olarak hepimizin üzerine düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yapacağımıza inanıyorum. Hepimize başarılar diliyorum.

  Genel Müdür
  Necati İNAN

YUKARI