İnsan Kaynakları Politikası

İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME

Doğru işe doğru insan seçimi Erdem Holding İzmit Grubu'nda İnsan Kaynaklarının en önemli işlevlerinden biridir. En uygun niteliklere sahip ve şirketi geleceğe taşıyacak insan gücünün istihdamı ana ilkemizdir. İşe alım sürecimizde tüm başvurular değerlendirilerek, ilgili süreçlerin de katıldığı etkin bir seçme ve yerleştirme süreci uygulanır.

ORYANTASYON

Oryantasyon eğitimi, işe yeni başlayan çalışanlarımızın şirketlerimizi, misyon, vizyon, politika ve hedefleri, bölümleri, prosedür ve kuralları mümkün olduğu kadar kısa sürede kavramasını ve şirkete uyumunu kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilir. İşe yeni başlayan çalışanlarımıza tüm uygulamalarımızı içeren "Çalışan El Kitabı" verilir.

EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Eğitim; şirketi hedeflerine ulaştıracak bir araç olarak değerlendirilir. Eğitimlerin dengeli olarak tüm çalışanlara yayılması esastır. Çalışanlarımızın gelişimlerinin desteklendiği, Mesleki Eğitimler, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Yönetici Eğitimleri, Bilgisayar Eğitimleri, Kongre, Konferans ve Seminerler, Fonksiyonel Eğitimler, Kalite ve ÇİSİG eğitimleri, işbaşı eğitimleri yıllık programlar halinde hazırlanır ve uygulanır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Şirketlerimizde performans süreçleri yıllık şirket ve süreç hedeflerinin belirlenmesi ile başlamaktadır. Kişisel hedeflerin ve yetkinliklerin değerlendirildiği etkin bir performans değerlendirme sistemi uygulanır.
İş Değerlendirme ve Gruplandırma sistemine göre, performansa dayalı adil bir ücret yönetimi sistemi uygulanır.

TAKDİR, TANIMA VE ÖNERİ SİSTEMLERİ

Takdir, Tanıma ve Öneri sistemleri, şirket içi motivasyon, bağlılık ve verimliliği destekleyecek şekilde, sürekli iyileşmeye ortam sağlamak, kişisel çaba ve başarılarından dolayı çalışanları desteklemek, katılımlarını sağlamak ve takdir etmek amacıyla tüm çalışanlarımızın katkılarıyla yürütülmektedir.

İLETİŞİM VE SOSYAL FAALİYETLER

Erdem İzmit Grubunda tüm çalışanlar arasında açık, dürüst, doğrudan iletişimi destekleyen bir yönetim politikası uygulanmaktadır. Çalışanların bilgilerini paylaşabilmeleri için uygun yazılı, sözlü ve elektronik platformlar oluşturulmuştur. Çalışanlarımızın motivasyonunu artıracak, aileleriyle birlikte katılacakları sosyal faaliyetler, "İletişim ve Sosyal Faaliyetler Komitemiz" tarafından düzenlenir.
Şirketlerimizde, topluma katkı bilinciyle Sosyal Sorumluluk projelerine destek verilir ve çalışanların katılımları teşvik edilir.

YUKARI