Hedeflerimiz

 • Müşterilerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek;

 • Ürettiğimiz eserler ve çalışmalar ile müşterilerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak; bu eserlerle bu alanda çalışan tüm şirketlere örnek olmak;

 • İzmit'in ve Türkiye'nin kalkınmasına ve dışa açılmasına yardımcı olmak;

 • Üretim çalışmalarını kazasız, güvenli, sağlıklı ve çevreye saygılı olarak yürütmek;

 • Şirketi, müşteriler nezdinde güvenilir bir kurum haline getirmek;

 • Daha iyi hizmet ve gelişim için personelimizi mesleki konularda eğitmek;

 • Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak.

 • İyi bir işletme hem rekabette başarılı, hem de iyilikleri beraberinde getiren bir güç olmalıdır.

 • YTY'nin ana hedefi, hizmet kalitesini sürekli geliştirmek, bunun neticesinde en üst düzeyde müşteri memnuniyeti yaratarak YTY' ye olan bağlılığı artırmaktır. Temel politikamız ise bu hedefi, "insana ve çevreye zarar vermeden, herhangi bir kazaya neden olmadan" gerçekleştirmektir.

 • YTY, müşterilerine sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yatırımlarına devam etmektedir. YTY için bir hayat tarzı olan ÇİSİG (Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) prensipleri kapsamında, çalışanlarımıza ve müşterilerimize emniyetli ve güvenli ortamlar yaratmak, YTY'nin önceliğidir.

  Misyonumuz: Yeni Teknik Yapı İş Makinaları Kiralama Hizmeti, müşteri şartları ile yasal ve teknik şartlara uygun güvenilir yapılar inşa etmeyi, yapılara, görsel, işlevsel ve dayanım kalitesi kazandırmayı, misyon olarak benimsemektedir

  Vizyonumuz: Yeni Teknik Yapı İş Makinaları Kiralama Hizmeti, yapı sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği iş hacminin ve bölgesinin geliştirilmesini, yapı hacmi ve tekniği açısından gelişmiş projeleri yapan bir şirket olmayı, vizyon olarak benimsemektedir.

YUKARI